Menu

Plan jouw bungalow vakantie

Zoek en Boek

Disclaimer

Bungalowpark De Kremmer heeft grote zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Desondanks is het mogelijk dat er in/op de website onjuistheden en/of onvolkomenheden voorkomen. Bungalowpark De Kremmer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deze onjuistheden en/of onvolkomenheden, noch voor problemen die worden veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze informatie.

Op de website kan er, onder meer via links, worden verwezen naar informatie die wordt verstrekt of aangeboden door derden. De inhoud van deze informatie wordt door Bungalowpark De Kremmer niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Bungalowpark De Kremmer wijst iedere aansprakelijkheid in dit kader nadrukkelijk van de hand.

Bezoekers zijn uitsluitend gerechtigd tot het online bekijken van de aangeboden informatie en het gebruik van de aangeboden functionaliteiten. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Bungalowpark De Kremmer is het niet toegestaan enige inhoud of functionaliteit over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te publiceren.

Informatie die per e-mail via internet naar Bungalowpark De Kremmer wordt verzonden is niet beveiligd tenzij in de Privacyverklaring anders is aangegeven. De inhoud van een bericht kan daarom niet als vertrouwelijk worden aangemerkt en verzending hiervan geschiedt op eigen risico.

Op deze website, Privacyverklaring en deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

Onze bungalows